برخی از سوابق ما

  • تهیه طرح هادی روستایی بیش از ۵۰ روستا در استان های زنجان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان جنوبی، کرمان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، سمنان

  • تهیه انواع طرح  گردشگری اعم از طرح جامع منطقه نمونه گردشگری، طرح جامع گردشگری استان، طرح روستاهای هدف گردشگری و … در استانهای همدان، مازندران، چارمحال و بختیاری، سمنان و …

  • تهیه انواع طرح های توسعه شهری اعم از طرهای هادی، تفصیلی، تعیین محدوده و ….

  • تهیه طرح ساماندهی فضاها و سکونتگاههای روستایی در استانهای فارس و اردبیل

  • تهیه طرح ارزیابی برنامه ساماندهی اسکان عشایر کشور در کانون های توسعه

  • تهیه دهها طرح پژوهشی به کارفرمایی دستگاههای اجرایی و سازمانهای ملی