گروههای تخصصی

گروههای تخصصی مطالعاتی

دپارتمان مطالعات روستایی و ناحیه ای                                                                         رئیس دپارتمان : دکتر امید صادقی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه
امید صادقی دکتری (مدرس دانشگاه) برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

دادالله بهمند

دکتری(هیئت علمی دانشگاه) برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
محسن صیدالی دکتری (مدرس دانشگاه) برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
حسن مرادی نصر دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
حسین روستا کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران

 حوزه مطالعاتی: تهیه و تدوین مطالعات توسعه و عمران روستایی در سطوح محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی، طرح های ساماندهی سکونتگاههای روستایی، طرح های هادی، تعیین محدوده، حوزه نفوذ و منظومه روستایی، طرح های روستاهای نمونه و هدف گردشگری، مطالعات امکان سنجی و مکان‌گزینی خدمات روستایی و …

دپارتمان مطالعات شهری و منطقه ای                                                                   رئیس دپارتمان: مهندس مهدی اکبری       مدیر گروه مطالعات شهری: دکترمصطفی خزایی    مدیر گروه مطالعات منطقه ای: مهندس مهدی اکبری

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه
مهدی اکبری کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
مصطفی خزایی دکتری برنامه‌ریزی شهری‌ومنطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی
حسن بهنام دانشجوی دکتری برنامه ریزی گردشگری دانشگاه مدرس
میثم رضایی دکتری (مدرس دانشگاه) برنامه‌ریزی شهری‌ومنطقه‌ای دانشگاه اصفهان

حوزه مطالعاتی: تهیه و تدوین مطالعات توسعه و عمران شهری و منطقه ای، طرح‌های توسعه شهری، طرح‌های گردشگری، مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌گزینی خدمات شهری و منطقه ای، طرح‌های توسعه فضایی و

 

دپارتمان مطالعات اجتماعی و اقتصادی                                                                رئیس دپارتمان :  دکتر علی بقایی سرابی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه
علی بقایی سرابی دکتری(هیئت علمی دانشگاه) جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران
غلامرضا عظیمی دکتری(هیئت علمی دانشگاه) مسائل اجتماعی ایران دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا صادقی دکتری(هیئت علمی دانشگاه) اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مجید گلزارپور کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی
راضیه غنی زاده کارشناسی ارشد آمایش سرزمین دانشگاه تهران

 حوزه مطالعاتی: تهیه و تدوین مطالعات و برنامه ریزی توسعه اجتماعی- اقتصادی در سطوح محلی، ناحیه‌ای، منطقه ای و ملی، مطالعات ارزیابی و ارزشیابی، تهیه و تدوین اسناد کلان و موضوعی و …

دپارتمان مطالعات کالبدی و محیطی                                                                            رئیس دپارتمان:  دکتر رضا علی پور
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه
رضا علیپور دکتری زمین شناسی  (هئیت علمی دانشگاه) دانشگاه شهید بهشتی
ذبیح اله چهارراهی دکتری محیط زیست دانشگاه تهران
حمید عمونیا دکتری ژئومورفولوژی، مدیریت محیط دانشگاه تربیت مدرس
رضا میرکریمی کارشناسی ارشد مهندسی آب- آّبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

حوزه مطالعاتی: امکان سنجی و ارزیابی مخاطرات محیطی، مطالعات امکان سنجی، ارزیابی توان اکولوژی سرزمین،  ساماندهی سواحل و تعیین محدوده و حریم زیست محیطی سواحل، مطالعات منشأیابی مخاطرات محیطی، پهنه بندی و تعیین محدوده و حریم مخاطرات، مکان یابی سایت دفن پسماند و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *