همایش ها و کارگاههای آموزشی

برگزاري سمينارهاي علمي، نشست هاي تخصصي و کارگاههاي آموزشی با هدف نقش آفرینی موثر در ترویج  و نشر دستاوردهای علمی و جلب مشارکت صاحب نظران و متخصصین دانشگاهها و مراکز علمی کشور در فرایند توسعه سرزمینی و اصلاح قرایندهای سیاستگذاری، تصمیم گیری و حل مسائل