slider1

شرکت مهندسین مشاور چشم انداز توسعه  سرزمین، در سال ۱۳۹۶ با همگرایی و تشریک مساعی گروهی از دانش آموختگان ممتاز دانشگاههای برتر کشور با سوابق قبلی موثر در تهیه و اجرای مطالعات جغرافیایی، برنامه‌ریزی فضایی، مطالعات اجتماعی-اقتصادی و توسعه سرزمینی و با هدف نقش آفرینی موثر در اجرای مطالعات توسعه ای کشور، تأسیس گردید. این شرکت، در ادامه موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در زمینه مطالعات جفرافیایی و برنامه ریزی فضایی از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید و هم اکنون دارای چهار گروه تخصصی مطالعاتی شامل؛ ۱- گروه مطالعات روستایی و ناحیه ای، ۲- گروه مطالعات شهری و منطقه ای ۳- گروه مطالعات اجتماعی اقتصادی ۴- گروه مطالعات کالبدی محیطی و متشکل از ۲۰ نفر از دانش آموختگان ممتاز و مجرب دانشگاههای برتر کشور در تهیه و تدوین مطالعات جغرافیایی، برنامه ریزی فضایی، مطالعات اجتماعی- اقتصادی، محیطی، شهری، روستایی و توسعه سرزمینی می‌باشد.

این شرکت مفتخر است با برخورداری از این سرمایه علمی و تخصصی، که برخی از آنها در کنار اشتغال به عضویت هیئت علمی دانشگاه، راهبری، مدیریت، و اجرای پروژه های ملی و منطقه‌ای متعددی را نیز در کارنامه خود دارند، بتواند نقش موثر و شایسته ای را در اجرای مطالعات توسعه ای و کاربردی مورد نیاز کشور ایفا نماید.