نظریه و جایگاه آن در علم

نظریه و جایگاه آن در علم اصطلاح نظریه یا تئوری در معانی گوناگونی در علوم انسانی و اجتماعی بکار می رود. در وسیعترین حالت می تواند به عنوان مجموعه ای از عبارات و گزاره ها که در توضیح یا تفسیر…

Read more

نظام فضایی

نظام فضایی فضا یک از مهمترین مفاهیم در جغرافیا است و مقولات فضايي از قبیل فاصله، طول، عرض، ارتفاع، اندازه، تراكم، ساخت، شكل، الگو، پيچيدگي،روابط، نسبت، حجم و جهت از اجزاء اصلی هر نظام فضایی می باشند که براي تحليل…

Read more

نظام اجتماعی

نظام اجتماعی  نظام اجتماعی مرکب از کنشگران زیادی است که در وضعیتی فیزیکی و محیطی با همدیگر در تعاملند، بنابراین می توان گفت نظام اجتماعی عبارتست از مجموعه تمایلات کنشگرانی انگیزه دار و هدفمند و مرتبط در وضعیتی فرهنگی اجتماعی.…

Read more

فضا و انواع آن

فضا و انواع آن فضا، عینیتی حاصل از نقش‌پذیری و اثرگذاری افراد و گروههای انسانی در مکان و یا به سخن دیگر، پیامد عملکردهای متعامل دو محیط اجتماعی- اقتصادی و طبیعی- اکولوژیک است. ازاین‌رو، فضا را می‌توان نوعی تولید اجتماعی…

Read more

سیر تحول جغرافیا و چارچوب کار جغرافیدانان

سیر تحول جغرافیا و چارچوب کار جغرافیدانان از زمانی که انسان توانایی شناخت و درک محیط زندگی خود را پیدا کرد، نگرش جغرافیایی پایه ریزی گردید. دانش جغرافیا و نگرش های جغرافیایی از زمان پیدایش تاکنون تحولات گوناگون و متعددی…

Read more

ایدئولوژی و ارتباط آن با نظام اجتماعی

ایدئولوژی و ارتباط آن با نظام اجتماعی ایدئولوژی در ابتدا به عنوان «علم ایده ها» در اواخر قرن ۱۸ توسط فلاسفه فرانسوی پیشنهاد گردید. بعضی از تئوری های مربوط به ایدئولوژی هنگامی که می خواهند نقش ایده ها و عقاید…

Read more

عملکردهای شهری در توسعه روستایی

این نظریه (UFRD) برای اولین بار توسط دنیس راندینلی در سال ۱۹۷۶، در راستای ابعاد مکانی – فضایی برنامه ریزیهای منطقه ای و فضایی به عنوان مکمل سایر انواع برنامه ریزی منطقه ای ارائه کرد . راندینلی در این رویکرد از…

Read more

توسعه همه جانبه

رواج مفهوم امروزي توسعه که بيشتر جنبه اي نسبي دارد،به دهه ۱۹۶۰ باز مي گردد. قبل از آن توسعه را با رشد يکي مي دانستند و توسعه به معناي افزايش ثروت بود.اما توسعه همان رشد اقتصادي نيست،زيرا توسعه جرياني چند بعدي…

Read more

جستاری در مفهوم توسعه

مفهوم توسعه : واژه «توسعه» از اصطلاحات کلیدی اقتصاد سیاسی و سیاست اجتماعی قرن بیستم می باشد که در یک معنای وسیع و گسترده به فرایند تغییر اجتماعی یا سطح و وضعیت برنامه ها در جهت تحول اقتصاد ملی، بویژه…

Read more

مقدمه ای بر آینده نگری

“برای کشتیبانی که نمی داند به کجا میرود، هیچ بادی مساعد نیست ” آنچه که پیشفرض اصلی مطالعات آینده نگری را تشکیل می دهد این است که آینده را نباید به عنوان تداوم گذشته دید. بلکه آینده علت وجودی حال…

Read more